Respons

Använd blanketten nedan för att ge respons. Om du vill ha svar på din respons ska du fylla i dina kontaktuppgifter och kryssa för punkten Jag vill ha svar på min respons. Dina kontaktuppgifter används endast för att besvara din respons.

Responsblanketten är inte avsedd för att inleda ärenden vid NTM-centralen. I officiella ärenden ska du kontakta NTM-centralens registratorskontor, se Ärendehantering www.ely-keskus.fi/sv/asiointi-ja-yhteystiedot

Responser som gäller vägnetet och trafik görs via Responskanal-tjänsten, länk till tjänsten finns nedanför. Via Responskanalen kan du ställa frågor, ge respons och göra förbättringsförslag gällande underhåll av vägar.
Respons (Trafikens kundservice)

Andra responser än gällande trafik görs via blanketten här nedanför: